2/08/2008

بهمن روز آغاز بدبختی بی انتها و مهیب ایرانیان ، روز از بین رفتن یک ملت و تاریخ پر شکوهش Iranian revolution


2 commentaires:

Anonyme a dit…

واقعا متاسفم برای اونایی که به قول خودشون فجر آفریدن
کاش این و میدونستن که چیزی جز زجر برای مملکت نداشتن

Anonyme a dit…

واقعا متاسفم برای اونایی که به قول خودشون فجر آفریدن
کاش این و میدونستن که چیزی جز زجر برای مملکت نداشتن